برج*های دوقلوی پتروناس بلندترین آسمانخراش*های جهان هستند که در شهر کوالالامپور در کشور مالزی قرار گرفته اند.
برجهای دوقلو با احتساب...